E-poe ostutingimused

 1. Üldsätted
  • Käesolevad tingimused reguleerivad Valnes AS-i internetiaadressil www.valnes.ee asuva e-poe vahendusel teostatavat ostu-müügitehingute korda. Muudes osades tekkivaid õigussuhteid reguleerivad Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
 2. Valnes AS on õigustatud käesolevaid tingimusi ja hinnakirja igal ajahetkel muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatused ja täiendused jõustuvad internetileheküljel www.valnes.ee kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või avaldamise hetkel. Kui Te kinnitasite oma tellimuse enne tingimuste või muudatuste jõustumist, kehtivad Teile tellimuse kinnitamise hetkel kehtinud tingimused.
 3. Toodete juures olevad pildid on illustratiivsed. Reaalne toode võib värvi/tooni poolest erineda.
 4. Kõik hinnad internetileheküljel www.valnes.ee on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu. Mõningad valikud toodete juures võivad hinda muuta. Sellisel juhul kuvatakse muutust valiku juures.
 5. Tellimuse vormistamine
  • Kui oled välja valinud sobiva kauba ja koguse klikkige lingile "Lisa toode korvi". Seejärel on võimalik jätkata toodete valimist või alustada tellimist.
  • Ostukorvis olevatest toodetest ülevaate saamiseks tuleb Teil klikata avalehel oleva ostukorvi kujutise peal, misjärel kuvatakse ostukorvis olevad tooted, kogused ja hinnad.
  • Valige sobiv transpordiviis, täitke kliendiandmed.
  • Kontrollige kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Valnes AS ega postifirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui see on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebaõigsusest.
  • Vaata lõplikult üle kaubad, kogused, hinnad, aadressid jne. Kui oled tutvunud ja nõustud privaatsus- ja müügitingimustega, tee vastavasse kasti linnuke ja kliki klahvi „Kinnita tellimus”.
 6. Toodete eest tasumine
  • Makse aluseks olev tellimuse kinnitus saadetakse Teile elektronpostiga. Palume enne tasumist kontrollida, et tellimuse kinnituses sisalduvad andmed vastavad Teie tellimuse sisule. Tasuda saab panga ülekandega. Hiljemalt järgmisel tööpäeval saadetakse Teile ka arve. Pangalinke pakub Maksekeskus AS (maksekeskus.ee).
  • Tellimust hakkame menetlema järgmisel tööpäeval pärast laekumist. Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole tellimiskinnitusel näidatud summat tasunud 14 päeva jooksul alates tellimiskinnituse väljastamisest.
  • Tellimuse täitmise tähtaeg on kolm nädalat alates arve laekumisest. Laos oleva kauba saadame välja laekumisele järgneval tööpäeval.
 7. Toodete tarnimine
  • Laos olev kaup saadetakse välja laekumisele järgneval tööpäeval. Eritellimustoodete puhul märgitakse eeldatav tarneaeg elektrooniliselt saadetud tellimuskinnitusel.
  • Tooted tarnitakse vastavalt Teie poolt valitud viisil.
  • Juhul, kui Teie poolt tellitud toote puhul ilmneb, et toote tarnimine lubatud tähtaja jooksul ei ole võimalik, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel esimesel võimalusel. Samas anname teada ka uue tarne tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada ning Teie poolt tasutud summa tagastatakse Teile.
 8. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine
  • Juhul, kui tooted Teile ei sobi, on Teil õigus 14 päeva jooksul peale tarnet oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted tagastada, saates elektronposti aadressile valnes@valnes.ee vastavasisulise teate koos arve numbriga, oma arvelduskonto numbri ning kontaktandmetega. Toote tagastamisel ei tagastata Teile transpordikulu.
  • Tagastatud toode peab olema originaalpakendis ja seda ei tohi olla kasutatud. Tellimusest taganemise korral tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates toote tagastamisest.
 9. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
  • Kauba vastuvõtmisel vaadake üle kauba vastavus tellitule. Kui Te ostsite valnes.ee-st kauba, mis osutus nõuetele mittevastavaks, siis vahetame selle arve olemasolul välja 30 päeva jooksul.
  • Valnes AS ei vastuta:
   • Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
   • puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
   • toote loomuliku füüsilise kulumise eest selle tavalise kasutamise korral.
  • Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel saatke vastav teade esimesel võimalusel elektronposti aadressile valnes@valnes.ee. Valnes AS vaatab kaebuse läbi 7 päeva jooksul alates selle saamisest ning teavitab Teid võimalikust lahendusest.
  • Garantiist tulenevad õiguste ja kohustuste osas juhindume Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.
 10. Muud tingimused
  • Teie poolt esitatud andmed loeme konfidentsiaalseks ja ei edasta neid kolmandatele osapooltele välja arvatud seaduses ettenähtud korras.
  • Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
  • Teie ja Valnes AS vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.